Alltid 5% återbäring

1. Handla och spara kvitton

Spara alla kvitton från dina inköp hos oss under en kalendermånad.

Exempel

Du handlar hos oss vid tre olika tillfällen i juni månad; Du handlar för 300 kr vid ett tillfälle, 200 kr vid ett annat och 500 kr vid ett tredje, totalt 1000 kr. Du sparar kvittona för dessa tre köp.

2. Lämna in kvitton och få rabatt

Vid ett köptillfälle efterföljande månad lämnar du in alla kvitton och får rabatt.

Exempel

Den 7 juli kommer du in och handlar hos oss. Du plockar på dig varor för totalt 400 kr. I kassan lämnar du in dina samlade kvitton från juni månad. Eftersom du totalt hade handlat för 1000 kr i juni får du 50 kr i rabatt vid det här tillfället och behöver därför bara betala 350 kr. Nu fortsätter du att spara alla kvitton i juli månad och tar med dom vid ett nytt köptillfälle i augusti.